หมอลํา คือ อะไร ประเพณีท้องถิ่นอีสาน

หมอลํา คือ หมอลำเป็นศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิม บรรพบุรุษของเราสอนให้พวกเขาเป็นคนดีและหาเลี้ยงชีพด้วยการสร้างวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเด็ก มีส่วนร่วมในการฟังการเขียนบทกวี และใช้ดนตรีสร้างความตื่นเต้น สนุกสนาน และพัฒนาเป็นการแสดง หมอลำกลอนอีสาน  มีคนเล่นบทบาทต่างกัน เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการสร้างกลวิธีให้ความรู้แก่ลูกหลาน หมอลํา กลอน หมอลํา วันนี้ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความรู้และสามารถร้องเพลงหมอลำได้ มีความสามารถในการร้องเพลงลำและโขนลำซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในพื้นที่ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมตำบลหมอลำ ตำบลหนองบัวดง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยการชักชวนผู้มีความสามารถด้านการร้องเพลง รำ ทำดนตรี หรือหมอลำเก่าในตำบลหนองบัวดงให้มารวมกันเป็นกลุ่มหมอลำพอง สร้างอาชีพด้วยการร้องเพลง หมอลํากลอน ขอนแก่น หมอลํา คือ อะไร ความหมายของหมอลำ หมอลํา คือ “หมอ” เป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมต่างๆ แพทย์หรือโหราศาสตร์ เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาย Healer เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกดทับเส้นเอ็นในร่างกาย Healer เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ธรรมะคือความชำนาญในการใช้วิชา (ธรรมะ) ในไสยศาสตร์ หมอสุตเป็นเจ้าแห่งพิธีกรรม เช่น ขวัญสูตร หมอหมวยมีฝีมือในการใช้เทคนิคการชกมวย  หมอลํากลอน ขอนแก่น “ลำ” เป็นศิลปะการร้องเพลงด้วยท่วงทำนองและภาษาอีสาน โดยมีกานต์เป็นเพลงหลักในการขับร้อง ดังนั้น “หมอลำ” จึงหมายถึงผู้ชำนาญการร้องเพลงภาษาอีสานกับดนตรีพื้นบ้านแคน […]